โรงพยาบาลดอยหล่อ

 • 511 ม.25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
 • เบอร์โทรศัพท์ 053 267 395-9
 • เบอร์โทรสาร 053 267 400
 • เบอร์โทรสาร 053 267 400
 • email : doilohhealth@gmail.com
 • facebook : https://www.facebook.com/doilohospital
เบอร์ติดต่อภายใน
 • 101  งานธุรการ
 • 102 งานการเงินและบัญชี
 • 103 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 • 104 งานพัสดุ
 • 105 ห้องผู้อำนวยการ
 • 106 งานเปล
 • 109 งานผู้ป่วยนอก
 • 119 งานทันตกรรม
 • 121 งานประกันฯ
 • 172 แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด
Scroll to Top