แจ้ง แก้ไขวัน-เวลา รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็น 21 ก.พ. 67 – 15 มี.ค. 67

เนื่องด้วยโรงพยาบาลดอยหล่อติดภารกิจในวันที่ 20 – 25 มีนาคม 2567 จึงขอปรับเวลารับสมัครเข้ามาเป็นวันที่ 21 ก.พ.67 – 15 มี.ค.67 ทางโรงพยาบาลดอยหล่อจึงขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย

Scroll to Top