” ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุจิตรา พิทักษ์ ข้าราชการดีเด่นประจำปี2566 “

โรงพยาบาลดอยหล่อขอร่วมแสดงความยินดี
คุณสุจิตรา พิทักษ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลดอยหล่อ
ได้รับคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2566

Scroll to Top